Kwaliteitsmerken
17 showrooms
Gratis 3D ontwerp
Direct leverbaar

Garantie

Garantie
Onze partners staan er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Daarmee staan zij in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn komt minimaal overeen met de fabrieksgarantietermijn. Dit onverminderd uiteraard de wettelijke rechten.
Garantietermijnen kunnen per fabrikant verschillen maar bedragen minimaal 2 jaar. Voor de merken Bellanti, TrisLine, Allesso, Reitano, Gaboli, La Torre, Keralux bedraagt de garantietermijn 5 jaar.

Garantie bewijs
Om in aanmerking te komen voor een garantie afhandeling dient u bij onze partner aan te kunnen tonen dat het product bij onze partner is aangeschaft.

Reparatie
Eventuele reparaties van producten worden altijd uitgevoerd door de fabrikanten zelf. Dit geeft u de garantie dat het vakkundig en met behoud van garantie gebeurd. Houdt u er wel rekening mee dat hierdoor de tijd dat u het product moet missen iets langer kan zijn.

Installateur
Indien een product als gevolg van transportschade of een fabricagefout opnieuw geleverd dient te worden zal onze partner er alles aan doen om een zo spoedig mogelijke levering te bewerkstelligen. Onze partner kan geen verantwoordelijkheid of kosten dragen die gemaakt worden door het inhuren van loodgieters, installateurs e.d. die om welke reden dan ook niet verder kunnen met nog of reeds aangevangen werkzaamheden bij een klant. Dit betekent dat onze partner nooit de kosten zal vergoeden die ontstaan indien een door onze partner geleverd product gebreken blijkt te hebben.